teoria rozwoju osobowości twórczej

Czym jest właściwie osobowość?

20-04-22 | Autor Administrator

Osobowość to zespół indywidualnych cech, który pozwala wyróżnić człowieka spośród innych ludzi. Indywidualność osoby twórczej obejmuje strefę intelektu, systemy motywacyjne, emocjonalność, a także relacje z innymi osobami. 

Osobowość twórcza - co to takiego?

Teoria rozwoju osobowości twórczej była i jest badana przez przedstawicieli różnych nurtów psychologicznych. Amerykański psycholog Abraham Maslow zakładał, że twórczość wynika przede wszystkim z dążenia do samorealizacji.

W wielu badaniach próbowano wyłonić cechy typowe dla osobowości twórczej. W tym celu porównywano ze sobą osoby o uznanych osiągnięciach w dziedzinie 'twórczości' z osobami bez osiągnięć w dziedzinie twórczości. 

Osobowość twórczą można opisać używając trzech grup cech. Są to cechy związane z: otwartością, wytrwałością i niezależnością. 

Osobowość twórcza - jak stać się bardziej otwartym i pomysłowym?

Osobowość twórczą możemy zauważyć już u małych dzieci. Większość ludzi rodzi się z zespołem cech związanych z twórczością. Nie oznacza to jednak, że nie mamy możliwości rozwoju cech związanych z twórczością. Teoria rozwoju osobowości twórczej zakłada, że istnieje możliwość kształtowania naszych umiejętności i postaw twórczych, a także nauki skutecznych metod i technik związanych z rozwiązywaniem problemów. Doskonałym sposobem na stymulowanie kreatywności i rozwoju osobowości twórczej jest udział w grupowym treningu twórczości. Warto wiedzieć, że aktywność twórcza jest ściśle związana z kontekstem społecznym, dlatego zasadne jest ćwiczenie z innymi osobami. 

Rozwój osobowości twórczej 

Rozwój osobowości twórczej jest możliwy, tylko wtedy gdy wynika z motywacji wewnętrznej człowieka. Dbając o rozwój cech związanych z twórczością warto dbać o otwartość na nowe doświadczenia, ciekawość poznawczą, która ma szansę przerodzić się w silną potrzebę nowości. Podwyższone zapotrzebowanie na nowe i niezwykłe doznania uznawane jest przez badaczy za istotny aspekt temperamentu osób twórczych. Rozwój osobowości twórczej to także dbałość o swoje granice i niepoddawanie się naciskowi (postawa nonkonformistyczna).